ANOTACE PROMLUV A SEMINÁŘŮ

PLENÁRNÍ PROMLUVY


Pavel Plchot

Strom života

(pondělí 12:30 – 14:15)

Kvůli ztrátě přístupu do zahrady Eden jsme přišli o možnost jíst ze stromu života.
V Kristu se však přístup k ovoci tohoto stromu znovu otevřel.
Ti, kdo jsou proměněni Duchem, jsou nazýváni sadba Hospodinova. Ježíš mluvil
o tom, že život máme posuzovat po ovoci.

Jaké ovoce nabízejí naše životy a naše společenství?
Zpřístupňujeme životem církve přístup ke stromu života – ke Kristu?
Děláme církev „životodárnou“ nebo „životvysávající“?

Pavel Plchot je kazatel CB Dejvice – Praha 6 a vedoucí odboru obnovy v CB. Vyučuje na ETS, je členem spolku Návrat domů, vedoucím hnutí „Česko, je nový den“ a členem Ambassadors Football Czech. S manželkou Petrou mají tři děti ve věku od 10 do 16 let. Pavel rád čte, chodí na procházky, navštěvuje galerie a během pandemie zhlédl mnoho seriálů na Netflixu a HBO.


Miro Tóth

Probuzení: Legitimní očekávání, nebo fata morgána?

(pondělí 15:00 – 17:00)

Jaký je Boží záměr s naší generací?

Jak se má církev v dnešním kontextu vypořádat s nenaplněnými očekáváními?

Je duchovní probuzení biblicky opodstatněné?

Věřím, že Bůh jedná tam, kde je hlad, a reaguje na víru. Věřím, že Bůh s Českem a českou církví neskončil. Stále platí, že evangelium triumfuje v každém prostředí.

Miro Tóth s manželkou jsou hlavními pastory Equippers SVK (AC) a Equippers Budapešť. Miro je ředitelem biblické školy Gateway College, vede platformu pastorů a vedoucích CityLdr, je ve vedení Apoštolské církve na Slovensku (ACS) a Združenia evanjelikálnych cirkví. Absolvoval biblická studia na Northpoint Bible College v USA a evangelikální teologii (Mgr., PhD.) na Univerzite Mateja Bela. Měl možnost kázat na různých platformách ve více než 20 zemích světa. Má rád lidi, rád cestuje, často sní a odpočívá při hře na klavír. Marta vede národní službu ženám v ACS a každoročně pořádá konferenci pro ženy Fiesta. Je vyhledávána pro službu poradenství a přípravy na manželství. Společně mají tři syny, snachu a vnoučka.


Jakub Kamiński

(úterý 11:00 – 12:30, 19:00 – 21:00)

„Potřebujeme pochopit záměr Božího království, kde je středem pozornosti Ježíš, nikoli my, naše denominace, náš biskup nebo pastor… Ježíš je ten nejdůležitější – on je cíl, ke kterému míříme.
Když se setkáváme napříč denominacemi, jsou to mimořádné okamžiky. Určitě chci lidi povzbudit, aby přijeli na konferenci s očekáváním, že zažijí nebeskou invazi.“
říká Jakub Kamiński

Jakub Kamiński vyrůstal v polském městě Gołdap v rodině pastorů. Od 12 let se začal výrazně projevovat jeho fotbalový talent, který ho dovedl k profesionální dráze. Ruku v ruce s úspěchem však do jeho života vstoupil alkohol, hazardní hry a drogy. Ve 20 letech utrpěl opakované zranění kolene, které jeho fotbalovou kariéru ukončilo.
V roce 2015 během křesťanské konference ve svém rodném městě prožil setkání s Bohem, které jeho život radikálně změnilo. O dva měsíce později kázal dvoutisícovému shromáždění v Ekvádoru. Zde také potkal svou budoucí ženu Sáru, dceru pastorů a vedoucí chval.
Jakub založil organizaci Nations on Fire, káže na konferencích po celém světě.
Společně s manželkou žijí v Polsku, kde vedou sbor Nations on Fire ve Varšavě. Mají dvě děti, Dawida a Abigail.


Alena Šelongová

Přežívat nestačí, chce to změnu!

(středa 9:00 – 12:00)

Církev je Kristova nevěsta, ale také Boží armáda, kterou vede Boží Duch k vítězství a Boží slávě. Církev není místo, kde máme jen brát, ale máme dávat sami sebe. Chceme-li, aby si nás Bůh opravdu použil, musíme dojít do absolutního poddání se Bohu. Do místa, kde umíráme sami sobě a kde jsme zachyceni Božím životem, který z nás může vycházet v hojnosti. Musí nastoupit přearanžování, proměna, ve kterém dovolím Duchu svatému, abych už to nebyl já, ale Kristus, který žije ve mně.
Bude to Boží práce, která změní tvůj život i církev. Protože přežívat nestačí.

Alena Šelongová je misijní pracovnice AC, předsedkyně spolku Aglow a redaktorka internetového časopisu nejen pro ženy eTabita. Na ZŠ učí dopravní výchovu. „Jsem žena a jsem ženou ráda, ale hlavně jsem Boží dítě, i když už mám šedé vlasy. Miluji Boha, rodinu, církev, lidi. Ráda se směji, poznávám lidi. Stále mám hodně snů a velikou touhu, aby lidé byli s Bohem šťastni i v těžkých chvílích, právě takových, jaké prožívá Evropa teď.“


Marek Prosner

Vyleji vody na žíznivého…

(středa 13:30 – 16:30)

„… neboť vyleji vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi; vyleji svého Ducha na tvé potomstvo, své požehnání na tvé potomky. A budou vzcházet mezi trávou jako topoly u tekoucí vody.“ ( Iz 44,3 )

Jakékoli dění v církvi se odvíjí ne od lidských schopností či možností, ale od přítomnosti či nepřítomnosti Ducha svatého.
Jisté je, že Pán Ježíš touží, abychom žili z jeho moci, ale někdy se nám do toho přimíchá naše pozemská ambice a stále se opakující touha po nezávislosti. Ještěže je Pán s lidstvem a církví tak trpělivý. Záleží mu na nás, obnovuje a dává novou sílu skrze svého Ducha.

Pojďme se jím nechat znovu naplnit a uskutečňovat naše poslání posilněni mocí z výsosti.

Marek Prosner je senior CKS. Uvěřil v roce 1988 v Klatovech, odkud pochází. V roce 1991 absolvoval roční stáž v USA a od té doby slouží v církvi. V roce 2000 se stal pastorem sboru a po osmi letech byl povolán jako nadsborový pastýř. Od roku 2003 je členem Rady CKS a posledních 5 let seniorem církve. S manželkou Zdenkou mají tři syny a jednu snachu.


SEMINÁŘE


Miro Tóth – Církev ve městě:
Boží srdce a misie v prostředí středoevropských měst

Bible je „městská“ kniha. Příběh církev je městským vyprávěním. Boží srdce tluče pro města. Jak může církev rozumět městům 21. století? Co je důležité pro srozumitelné, přitažlivé a dynamické duchovní zasažení našich měst? Jak správně evangeliem inkulturovat současného městského člověka?


Pavel Plchot: Obnova církve: jak rozvracet, bořit, stavět a sázet

Obnovovat církev je ožehavá věc. Boží lid je zřítelnicí Božího oka, ale je také pod drobnohledem Božího Ducha, zda odráží Boží charakter a srdce. Pán Bůh v určitých obdobích nechal Boží lid přijít i o to, co mu dal, aby mohla přijít obnova. Vždy je to nelehký a bolavý proces. Názorně je to vidět na životě a poselství proroka Jeremjáše. Je to aplikovatelné na novozákonní církev? Určitá podobnost zde je: I nám se stává, že Boží dary a jeho jednání v minulosti se pro nás mohou stát modlou v současnosti a překážkou do budoucnosti. Bůh to však vždy dělá s nadějným výhledem do dalších dnů…


Lukáš Mixánek: Digitální evangelizace

Prostředí internetu a sociálních sítí nabízí nové, rychle se měnící způsoby, jak šířit Boží slovo, zasáhnout uživatele evangeliem i Boží mocí. Staví před nás ale i výzvy – jak činit učedníky a získat je pro společenství Božího lidu. Na semináři nebudou chybět praktické ukázky některých evangelizačních nástrojů a diskuze. Cílem je povzbudit účastníky v oblasti sdílení evangelia na internetu.

Lukáš Mixánek je správcem několika evangelizačních internetových projektů, člen týmu Jesus Encounter Ministries, člen přípravného týmu Mokonu. Se ženou Janou a dětmi Kristýnou, Samuelem a Rebekou jsou součástí společenství My Father’s House v Turnově. „Moji touhou je vidět Boží slávu a probuzení v Evropě, aby lidé následovali a oslavovali Pána Ježíše Krista. K tomu je třeba nést slavné Kristovo evangelium, které je doprovázeno Boží mocí a zázraky.“


Jolana Kružíková: Náš život – mistrovské dílo Stvořitele (pro ženy)

Pokud dovolíme Duchu svatému, aby nás vedl a přetvářel, s úžasem hledíme na náš život. Nemusíme se snažit, Bůh sám z našeho života tvoří mistrovské dílo. Je to jako se semínkem, které zasadíme, a my v údivu sledujeme, jak roste…
Seminář bude o chození v Kristu, o naději, o svědectví. O nás samotných a o tom, že jsme součástí Kristova těla.

Jolana Kružíková odevzdala život Kristu v roce 1991, když studovala na vysoké škole.
Žije v  Jihlavě a jejím domovským sborem je ECM.
S manželem vychovali tři syny, kteří už mají své rodiny, v současnosti se starají o desetiletou dceru, radují se ze dvou vnuček a těší se na třetí.


Petr Trantina: Biblická symbolika a jak jí rozumět

Když začneme číst Bibli, po nějakém čase zjistíme, že je plná symbolů a obrazů. Hospodin i sám Pán Ježíš často a rád užívá tento způsob komunikace prostřednictvím symbolické, obrazné řeči. Proč to asi Bůh dělá? A jak bychom mohli tomuto způsobu Boží komunikace lépe rozumět?

Petr Trantina je spoluzakladatel prorockého hnutí Orli, vedoucí kurzů Užívání duchovních darů a spolupracovník KMS při pořádání modlitebních konferencí Mokon.


Jan Talafant: Příběhy starých českých Biblí

Výstava doprovázená přednáškou o vzniku prvního českého překladu Bible z původních  jazyků a o osudech některých jednotlivých knih. Dozvíme se, že jedna z nich byla například po Bílé hoře schována před inkvizitory v hřídeli mlýnského kola…
Během přednášky bude možné si prohlédnout např. původní výtisky Kralické Šestidílky (1579–1601), kompletní Bible kralické (1596 a 1613), Komenského „kapesní Bible“ Manuálníku (1658), tzv. Berlínky, kterou ilegálně šířil František Hek z Dobrušky, a dalších knih.

Jan Talafant je sběratel starých Biblí a nakladatel. Podílel se na vydání dvou českých moderních překladů Bible. Je starším sboru AC v Kroměříži.


Šimon Ondráček: Věřící rodiče – problém, nebo požehnání?

Vyrůstat v církvi znamená, že člověk tráví čas v prostředí, které drží jasné hodnoty, jež jsou dobrým základem pro život. Pro děti vedoucích to platí tím spíše. Ruku v ruce s tím ale přicházejí mnohé výzvy – očekává se od nás, že budeme svým způsobem dokonalí; nebudeme opisovat a vždycky se rádi rozdělíme o své oblíbené bonbony. Zároveň ale vidíme své rodiče, kteří v neděli dopoledne dokonalí jsou, ale doma nás nespravedlivě potrestají. Jak nám můžou věřící rodiče pomoci tato dilemata zpracovat a vyrůst ve zralé nepokrytecké Boží muže a ženy?
A jak se vyrovnat s tím, pokud nám v tom naše rodina nebo církev moc nepomohly?

Šimon Ondráček vyrůstal v rodině hlavního pastora sboru KS Praha. Ve 14 letech se začal podílet na vedení mládeže, kde sloužil celkem 12 let. Díky tomu měl mnoho příležitostí sloužit dětem z křesťanských rodin a naslouchat jejich příběhům. I dnes, ve své službě staršího, má děti věřících rodičů včetně dětí vedoucích na srdci a hledá způsoby, jak jim pomoci najít k Bohu jejich vlastní cestu. Má jednu krásnou ženu a dvě děti a pracuje jako inženýr strojového učení.


Tomáš Grulich: Současné trendy v zakládání sborů

Zakládání sborů v posledních 30 letech prošlo bouřivým vývojem. Přinesl tento důraz ovoce?
Co jsme se o zakládání sborů naučili? Jaké jsou předpoklady k tomu, aby zakládání sborů bylo opravdu nástrojem misie a obnovy církve, a ne jen přesouváním křesťanů z místa na místo?
Co je potřeba k založení nového společenství?

Tomáš Grulich je kazatel CB, pracovník v oblasti zakládání a obnovy sborů, vedoucí projektu nového sboru Network Praha, vedoucí učednické koleje Pražský Tyrannus Hall a učitel ETS